Selectează o Pagină

POLITICA ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Considerăm că este momentul potrivit să vă informăm cum protejăm datele Dvs. personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Societatea noastră este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu carater personal sub numărul: 33345.

1. Introducere

DACICA LIFE SRL se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm în mod regulat politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor clienților DACICA LIFE SRL și urmărim aplicarea cu strictețe a măsurilor de protecție a vieții private în cadrul centrului.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, nu sunt acceptabili pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru și eventual puteți solicita detalii sau explicit, ștergerea datelor dvs., prin trimiterea mesajului la adresa de e-mail [email protected]

2. Informații personale colectate

Datele cu caracter personal sunt colectate/prelucrate/stocate în mod controlat, prin măsuri tehnice si organizaționale implementate de către DACICA LIFE SRL

DACICA LIFE SRL tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele Directivei UE 95/46 și cu cele ale Regulamentului 679/2016.

DACICA LIFE SRL Colecteaza/prelucreaza/ stocheaza numai datele necesare și relevante pentru furnizarea serviciilor, conform contractului/comenzii încheiat cu clienții, persoane fizice sau juridice.

Datele colectate  și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, cum ar fi: nume , prenume, date de contact, e-mail, telefon, adresa de corespondenta.

Temeiul legal de prelucrare a datelor menționate,  de către DACICA LIFE SRL îl reprezintă, după caz, îndeplinirea obligațiilor contractuale, interesul legitim sau consimțământul.

Pentru asigurarea conformitatii cu Regulamentul 679/2016, DACICA LIFE SRL revizuieste evaluarea de impact, periodic, la intervale de cel mult 3 ani.

3. Utilizarea și comunicarea informațiilor personale

DACICA LIFE SRL, in scopul furnizării serviciilor poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi care asigura un  nivel similar de protejare a datelor cu caracter personal, cu cel prezentat în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, pe baza acordurilor semnate cu aceștia.

Moduri în care utilizam și/sau comunicam datele dvs. cu caracter personal:

DACICA LIFE SRL poate utiliza datele personale colectate pentru furnizarea serviciilor(centre de evaluări, Instituții abilitate, actualizarea datelor, răspunsuri la cereri, contacte telefonice, comunicări comerciale);

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, utilizate pentru propuneri, prezentări, sondaje in scopul îmbunatatirii serviciilor, publicitate, marketing și relații publice;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de procesatorul de plati Paylike. Politica acestuia se gaseste aici

Informațiile primite de DACICA LIFE SRL de la clienții noștri, inclusiv datele de contact, sunt colectate, păstrate și utilizate, la nivelul de protecție necesar.

Informațiile personale colectate de către DACICA LIFE SRL sunt utilizate numai în scopurile prezentate.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces – aveți dreptul să solicitați o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs.
  • Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete
  • Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – dacă există anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.
  • Dreptul la portabilitate – aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.
  • Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
  • Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv profilarea.

DACICA LIFE SRL, la cererea dvs., vă poate confirma dacă și ce informații deține despre dvs. precum și modul în care acestea sunt procesate.

În cazul în care DACICA LIFE SRL refuză o cerere a dvs., de exemplu, în baza dreptului de acces, vă vom oferi  explicația acestei decizii, pe care la rândul sau aveți dreptul să o contestați în mod legal.

DACICA LIFE SRL transferă informațiile dvs. personale unor terțe părți, cu respectarea acordurilor scrise încheiate cu aceștia.

Dacă în orice moment decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vom face acest lucru public, vă vom anunța și vă vom oferi posibilitatea de a alege dacă putem sa folosim sau nu informațiile dvs. în acest mod diferit.

În cazul in care DACICA LIFE SRL este obligat de un act normativ (lege, ordonanța) sau hotărâre judecătorească, precum si de acte administrative emise de autoritati competente (statut, regulament, decizie) să comunice date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinita fără informarea sau acordul persoanei vizate.

4. Securitatea informațiilor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementam masuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile si adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectăm/stocăm/prelucrăm.

În vederea îmbunătățirii măsurilor prezentate în actuala Politica de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită iar modificările ce vor surveni vor fi descrise în versiunea actualizată.

DACICA LIFE SRL va testa și revizui periodic eficiența masurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: [email protected].

5. Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

DACICA LIFE SRL își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

6. Durata stocării/prelucrării

Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este de 10 ani.

7. Clarificări

Pentru orice detalii, întrebări, clarificări, cu privire la informațiile dvs. personale, așteptam solicitările dvs. la adresa de e-mail [email protected].